Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Θ Ε Μ Α : "Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη Απόφασης για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στο Λουτράκι, προς τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2. Λογιστική τακτοποίηση οικονομικού έτους 2010.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (α’ τρίμηνο 2011).

4. Αποδοχή ποσού #14.866,68# € από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού Κ.Ε.Π. Δήμου μας &  κατανομή αυτού.

5. Αποδοχή ποσού #880,00# € από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργου Κ.Ε.Π. Αγ. Θεοδώρων.

6. Έγκριση ένταξης του έργου: “Κατασκευή 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου (Ο.Τ. 131)” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ)”.

7. Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2008, 2009 & 2010, του ν.π. “Δημοτικός Οργανισμός Υγείας & Κοινωνικής Αντίληψης Λουτρακίου - Περαχώρας (Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Λ.Π.)”.

8. Εξέταση αιτήματος Δήμου Βέλου - Βόχας για δωρεάν παροχή νερού προς υδροδότηση σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Βόχας.

9. Εξέταση αιτήματος ΚΑΤΙΝΑΡΗ Ευαγγελίας για χορήγηση άδειας πώλησης νερού εκτός διοικητικών ορίων Δήμου.

10. Εξέταση αιτήματος της “ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” για χορήγηση τεσσάρων παροχών ύδρευσης για τους χώρους στάθμευσης του αυτοκινητοδρόμου “Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα”.

11. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στη B/θμια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμού Ζώων & Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων.

12. Εξέταση αιτήματος ΖΑΖΟΥ Θεώνης για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της (πάρκινγκ σε πυλωτή πολυκατοικίας), επί της οδού Κολοκοτρώνη (Ο.Τ. 29) στο Λουτράκι.

13. Εξέταση αιτήματος ΚΕΣΤΗ ΚΟΡΟΒΕΣΗ Βασιλικής για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της (3 πάρκινγκ), επί των οδών Περιάνδρου & Υψηλάντου (Ο.Τ. 53) στο Λουτράκι.

14. Διαγραφή ή μη οφειλών από τους υπ’ αριθ. 556 & 559 έτους 2010 βεβαιωτικούς καταλόγους από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, επονόματι ΑΛΕΞΙΟΥ Τριανταφυλλιάς & Ιωάννη.

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Διαμόρφωση παιδικής χαράς πλατείας Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές” του τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων.

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας” (αρ. μελ. 3/2009)

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου” (αρ. μελ. 8/2010)

18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Κατασκευή νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 52/2007).

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση οδοποιίας στο τ.δ. Πισσίων” (αρ. μελ. 41/2010).

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Βελτίωση - ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας (Τμήμα Β’ & Τμήμα Δ’)”.

21. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 96/2007).

22. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάιος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: