Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 31η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)
2. Μεταφορά προσωπικού της υπό λύση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)
3. Συγχώνευση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού, σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ.
4. Συγχώνευση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας, σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ.
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού.
6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας.
7. Λήψη απόφασης για την μη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 3868/2010.
8. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ.
9. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δήμου.
10. Τροποποίηση & συμπλήρωση του Κανονισμού λειτουργίας παραχωρούμενων για απλή χρήση χώρων αιγιαλού & παραλίας & καθορισμού αυτών, στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου - Περαχώρας.
11. Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου μας.
12. Αναστολή ή μη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ορισμένες χρήσεις.
13. Λήψη Απόφασης για παραχώρηση ή μη δημοτικού χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από γειτονική επιχείρηση, στο Λουτράκι, για το έτος 2011.
14. Γνωμοδότηση επί της χορήγησης άδειας παραχώρησης θαλασσίου χώρου προς κατασκευή και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη Λίμνη Ηραίου - Βουλιαγμένης.
15. Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΠΕΣΥΔΑΠ για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & την περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Διάθεση πίστωσης. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησής της.
16. Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
17. Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Περιάνδρου & αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής στην υπηρεσία ύδρευσης Αγ. Θεοδώρων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης. Τροποποίηση Π.Ε.Ε.
18. Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου, έτους 2010.
19. Αποδοχή ποσού #49.751,66# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2011) και κατανομή αυτού. Διάθεση πίστωσης.
20. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξ υπαλλήλων για την επιθεώρηση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών Δήμου μας.
21. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα, για τα έτη 2011 – 2013.
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Βελτίωση - ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας - Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας (Τμήμα β’ και Δ’ )”.
23. Διαγραφή ή μη χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2001 & 2003 στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.
24. Διαγραφή ή μη χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ετών 2006-2008 στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.
25. Επιστροφή ή μη ποσού #144,62# € στον ΛΙΩΝΗ Ευάγγελο, από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
26. Επιστροφή συνολικού ποσού #585,00# € σε δικαιούχους από παράβολα διαμονής αλλοδαπών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για την μεγάλη του προσφορά στον τόπο μας, αλλά και στην πατρίδα μας, πληροφορήθηκα ότι ο καταξιωμένος συμπολίτης μας, πανεπιστημιακός κ Γιάννης Πανούσης, ορίσθηκε από την κρατική τηλεόραση ως ο συνήγορος του τηλεθεατή.
Μια νέα θεσμική θέση, που θα αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της κρατικής τηλεόρασης και των τηλεθεατών.
Θα καταγράφει τις απόψεις του κοινού, θα αξιολογεί τα τηλεοπτικά προγράμματα και θα εξετάζει τα παράπονα και τις καταγγελίες των τηλεθεατών.

Εύχομαι καλή επιτυχία στον Γιάννη Πανούση και είμαι πεπεισμένος ότι από την νέα του θέση θα συμβάλει με την άριστη επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος και την αξιοπιστία του, τα μέγιστα στην αναβάθμιση της ποιότητας της Ελληνικής Τηλεόρασης, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.


ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Θ Ε Μ Α : "Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 19η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) υπηρεσίας: “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”.

2. Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)

3. Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)

4. Μεταφορά προσωπικού της υπό λύση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)

5. Συγχώνευση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού, σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ.

6. Συγχώνευση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας, σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ.

7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού.

8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας.

9. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΥΠ.ΠΟ. για την εκτέλεση του έργου “Στερέωση & αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Λουτρακίου”.

10. Λήψη Απόφασης για (προσωρινές) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού Παπανικολάου στο Λουτράκι (συμπληρωματική μελέτη).

11. Αποδοχή ποσού #14.866,68# € από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού Κ.Ε.Π. Δήμου μας & κατανομή αυτού.

12. Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2008 & 2009 του ν.π. “Οργανισμός Δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας / Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου”.

13. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.ΑΕ.ΟΤΑ)”.

14. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων του Κέντρου Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Ν. Κορινθίας Α.Ε.

15. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών δικαιούχων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

16. Ορισμός αιρετών ως τακτικό & αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς.

17. Διαγραφή ή μη οφειλής από τον υπ’ αριθ. 698/2010 βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. έτους 2008, επονόματι ΜΕΤΑΞΑ Βασιλικής.

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 60/2010)

19. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούνιος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Θ Ε Μ Α: "Πρόσκληση για ενημέρωση".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 17η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., για ενημέρωση σχετικά με την οικονομική πορεία του Δήμου, των νομικών του προσώπων και της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Περίληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου 28-4-11


Ο επικεφαλής του συνδυασμού Γιώργος Πετρίτσης στα προ ημερησίας θέματα έθεσε τα ακόλουθα ζητήματα:

• Το πρώτο που έθεσε είχε να κάνει με το θέμα της προγραμματικής σύμβασης με τους δήμους Κορινθίων και Βέλου - Βόχας για τον βιολογικό καθαρισμό.

«Κε Πρόεδρε, στην συνεδρίαση της 30-3-11 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου σχεδόν μεσάνυχτα συζητήθηκε το θέμα της προγραμματικής σύμβασης με τους δήμους Κορινθίων και Βέλου - Βόχας για τον βιολογικό καθαρισμό, το θέμα πήρε αναβολή ως ένα θέμα πολύ σοβαρής σημασίας που θα έπρεπε να αναλυθεί πολύ προσεκτικότερα και αναλυτικότερα.

Το γραφείο τύπου του Δήμου εξέδωσε 1-4-11 μια ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε σύσσωμη την αντιπολίτευση ως «λαϊκίστικη αντιπολίτευση, ως αποκρύπτοντας την πραγματικότητα και τους κινδύνους αν δεν υπογραφεί η σύμβαση κτλ» για την στάση που κράτησαν τα μέλη της αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο θέμα.

Μέχρι σήμερα κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι έχετε διαπιστώσει ότι η αντιπολίτευση (τουλάχιστον ο δικός μας συνδυασμός), σας έχει ασκήσει σοβαρή αντιπολιτευτική κριτική χωρίς ούτε μια φορά να το κάνει για λαϊκή κατανάλωση, όπως εσείς αναφέρετε στην ανακοίνωση σας, και αντιθέτως σας έχει κάνει δημιουργικές προτάσεις σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ που μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πράξη από την πλευρά σας, έχουμε ασκήσει εν κατακλείδι μια εποικοδομητική κριτική με σκοπό το κοινό όφελος και το κοινό καλό.

Όμως οι χαρακτηρισμοί «δίκην λαϊκής αντιπολίτευσης και κρύψαμε τους πραγματικούς κινδύνους» δεν σηματοδοτούν από την μεριά σας μια υπεύθυνη στάση, μια στάση τελικά που να κινείται στο πνεύμα της συναίνεσης και της συνεργασίας όπως έχετε επικαλεσθεί στο παρελθόν.

Ο κάθε σύμβουλος έχει την δυνατότητα να εκφράζεται (μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο κανονισμός) με το δικό του τρόπο και κρίνεται από τον λαό.

Λυπάμαι πολύ αλλά η ανακοίνωση μας αδικεί κατάφορα όπως αδικεί και τα 3 μέλη του συνδυασμού σας που είχαν μια διαφορετική άποψη επί του συγκεκριμένου θέματος και θα πρέπει στο μέλλον να μην εκδίδονται με τόση ευκολία τέτοιοι χαρακτηρισμοί από το γραφείο δημάρχου»

Ζήτησε στην συνέχεια ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο για την πορεία του συγκεκριμένου θέματος αν δηλαδή μέσα στο μήνα Απρίλιο δρομολογήθηκε κάποια διαδικασία για το θέμα από την πλευρά του δήμου ή αν γνώριζε αν έχουν δρομολογηθεί ενέργειες από την πλευρά των άλλων δήμων που επρόκειτο να συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

• Στην συνέχεια επανήλθε σε θέματα που παρά το γεγονός ότι έχουν επανατεθεί στο σώμα εδώ και πολύ καιρό, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση και που αφορούν την καθημερινότητα του κάθε δημότη.

1. Το θέμα της βυθιζόμενης γέφυρας της Ίσθμιας παραμένει εδώ και πάνω από 18 μήνες άλυτο.

2. Τη μη λειτουργία σχεδόν όλων των φαναριών που υπάρχουν στα όρια του δήμου, όπως αυτό στο κόμβο της Επιδαύρου με την εθνική οδό (πρώην ΚΑΖΙΝΟ στον Ισθμό), στην οδό Αιγαίου, η φωτεινή ενημερωτική πινακίδα για την βυθιζόμενη γέφυρα .

Ειλικρινά ανέφερε ότι δεν δέχομαι πλέον μετά από 4 μήνες να ακούω τα ίδια, λυπάμαι που θα το πω αλλά μικρά προβλήματα της καθημερινότητας αφήνονται στην τύχη τους και περιμένετε να λυθούν από άλλους.

3. Το μεγάλο πλέον πρόβλημα με τους παράνομους μικροπωλητές.

Υπάρχει πλέον οξυμένο το πρόβλημα με τους παράνομους μικροπωλητές στην πόλη μας.
Την περίοδο των εορτών του Πάσχα υπήρχαν δεκάδες πλανόδιοι στην παραλία πουλώντας την πραμάτεια τους.
Κε Δήμαρχε αυτή την εικόνα θέλουμε να διαφημίζουμε στο κόσμο που επισκέπτεται το Λουτράκι, αν τώρα δεν μπορέσουμε να κρατήσουμε τους Αθηναίους που επισκέπτονται την πόλη μας επειδή τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα και δεν μετακινούνται σε άλλους μακρινότερους προορισμούς, πότε θα τον κρατήσουμε.
Έχετε τελικά αναρωτηθεί τι προσφέρει αυτός ο δήμος στον επισκέπτη για να μπορέσει ο επισκέπτης αυτός από προσωρινός και του σαββατοκύριακου να γίνει μόνιμος και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

4. Επίσης αναφέρθηκε στη γέφυρα που έχει στήσει η σχολή μηχανικού στο δρόμο για την βυθιζόμενη, υπάρχει ενημέρωση, αν θα φύγει ή θα την έχουμε και στο ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ για να είναι τουριστική ατραξιόν για να θυμόμαστε τις κατασκευές που έκανε η ΜΟΜΑ.

5. Έθεσε επίσης στο σώμα το θέμα με την με την επιτροπή τουρισμού.

Εκτίμησε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση η οποία μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, ανέφερε ότι όχι μόνο έχουμε μείνει πίσω για αυτή τη τουριστική περίοδο αλλά με τις ενέργειες που δυστυχώς δεν έχουν γίνει έχουμε χάσει και την τουριστική περίοδο του 2012 και τα αποτελεσματα θα είναι θλιβερά για όλο το δήμο.

Είναι γνωστό ότι ο δήμος μας μόνο από τον τουρισμό μπορεί να περιμένει κάτι την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε

Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει συγκρότηση σε σώμα της συγκεκριμένης επιτροπής .

Και επίσης θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι :
Την Μ.Δευτέρα 18-4-11 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια στην Τρίπολη παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού Κου Γερουλάνου για θέματα Τουρισμού .
Δυστυχώς ο Δήμος μας ήταν άφαντος και δεν παρέστη ούτε με ένα εκπρόσωπο για να θέσει ορισμένα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας .
Εκτιμώ ότι ήταν σοβαρή παράλειψη αφού τέτοιες συσκέψεις δεν γίνονται κάθε μέρα και το «ωραιότερο» όλων όμως είναι ότι προασπιζόταν τα συμφέροντα του δήμου μας (για την αρχαία Δϊολκο ) ο Δήμαρχος Κορινθιών Αλέκος Πνευματικός.

Επειδή εκτιμώ ότι ο Δήμος μας πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής στο Τουρισμό όχι μόνο στην Κορινθία αλλά σε ολόκληρη της περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει τέτοιες ευκαιρίες που έχουν ευρύτερη απήχηση σε ολόκληρη την Πελοπόννησο να μην χάνονται για κανένα λόγο. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο απαραίτητη είναι η επιτροπή τουρισμού η οποία δυστυχώς δεν λειτουργεί εδώ και πάνω από 12 μήνες, πόσο οργανωμένα θα μπορούσατε να πάτε στην σύσκεψη και να κερδίσετε αν όχι δεσμεύσεις του υπουργού τουλάχιστον την εντύπωση ότι ο δήμος μας έχει όλη την εμπειρία και γνώση για την οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης του τουρισμού

Ενημέρωσε δε το σώμα ότι εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ΗΡΑΙΟΝ για 500.000 ευρώ.

6. Έθεσε επίσης το θέμα για το όνομα της Περαχώρας : για ποιο λόγο δεν έχει έλθει μέχρι σήμερα ως θέμα στην ημερήσια διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο η αλλαγή επωνυμίας του Δήμου μας για να μπορέσουμε να καταθέσουμε αίτηση στο αρμόδιο συμβούλιο τοπωνυμίων του υπουργείο εσωτερικών.

Γνωρίζω τόνισε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συγκληθεί σε σώμα το συγκεκριμένο συμβούλιο, αλλά γνωρίζω επίσης ότι ήδη έχουν κατατεθεί αρκετά παρόμοια αιτήματα από άλλους δήμους για αλλαγή όχι μόνο ονομάτων αλλά και εμβλημάτων στην αρμόδια υπηρεσία, εμείς γιατί καθυστερούμε αυτή την διαδικασία αφού εκτιμώ ότι υπάρχει δεδομένη από όλο το σώμα η βούληση αλλαγής του ονόματος.

Τέλος εκτίμησε ότι η χορηγία της CLUB HOTEL CASINO της τάξεως των 500.000 ευρώ για τις ανασκαφές στην Αρχαία Φενεό είναι νέα χορηγία και δεν έχει να κάνει με παλαιές χορηγίες, αφού αφορά πρόγραμμα ανασκαφών των ετών 2011-2015 και χορηγία 100.000 ευρώ το χρόνο.


Ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού Παναγιώτης Φίλης παρενέβη στο Δημ. Συμβούλιο για το θέμα της Διώρυγας και ανέφερε :

Ο συνδυασμός σας κε Δήμαρχε προεκλογικά ανέφερε χαρακτηριστικά για το θέμα της διώρυγας του Ισθμού : «ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ 2001 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ»

Ποια είναι άραγε η συμμετοχή του δήμου μας σε αυτό το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ :ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ

Τι ενέργειες έγιναν από την μεριά σας μετά την συγκεκριμένη απόφαση;

Θεωρώ προσβλητικό και απαράδεκτο το γεγονός ότι το υπουργείο δεν υπολόγισε για μια ακόμη φορά την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα τον δήμο μας και ουσιαστικά για ένα μνημείο που ανήκει σε όλο το μήκος και πλάτος στο δικό μας δήμο, δεν υπάρχει ούτε ένας εκπρόσωπος του δήμου μας στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Εύχομαι τόνισε πραγματικά να σκεφτούν  την ιστορία του συγκεκριμένου μνημείου και να μην ξεπουλήσουν την ιστορία του έναντι ενός πινακίου φακής όπως έγινε στο παρελθόν και με τα γνωστά αποτελέσματα.