Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Θ Ε Μ Α: "Πρόσκληση για ενημέρωση".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 17η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., για ενημέρωση σχετικά με την οικονομική πορεία του Δήμου, των νομικών του προσώπων και της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: