Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 14/03/2011

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος &  Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 14η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Α’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αγ. Θεοδώρων, κατόπιν παραιτήσεων.

2. Εκλογή Προέδρου &  Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Αγ. Θεοδώρων, κατόπιν παραιτήσεων.

3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας”.

4. Εξέταση αιτήματος ιδιώτη για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.

5. Αποδοχή ποσού #49.751,66# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή έτους 2011) και κατανομή αυτού. Διάθεση πίστωσης.

6. Αποδοχή ή μη σπουδαστή ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Φαίδωνα - Αλέξανδρου του Τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Σερρών, για υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας.

7. Συμμετοχή ή μη του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για το έτος 2011.

8. Διαγραφή ή μη οφειλών από το υπ’ αριθ. 2/5-1-2011 τριπλότυπο επαναβεβαίωσης ανείσπρακτων εσόδων, από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ετών 1993 - 2010.

9. Διαγραφή ή μη οφειλών από το υπ’ αριθ. 2/5-1-2011 τριπλότυπο επαναβεβαίωσης ανείσπρακτων εσόδων, από Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ., ετών 2006 - 2008, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος


Δεν υπάρχουν σχόλια: