Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Θ Ε Μ Α : "Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί μετονομασίας Δήμου μας.

2. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 143/2011 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού. Ορισμός μελών Δ.Σ.

3. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 144/2011 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας. Ορισμός μελών Δ.Σ.

4. Λήψη Απόφασης για αξιοποίηση - διαχείριση του αλσύλλιου “Λιάντρο” στους Αγ. Θεοδώρους.

5. Αποδοχή ή μη επί της αρχής του ιδρυτικού σκοπού του προς σύσταση δικτύου Δήμων.

6. Λήψη Απόφασης για συμμετοχή ή μη του Δήμου στο “Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.”.

7. Τροποποίηση ή μη Σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κυρα - Βρύση ως προς τη χρήση του.

8. Λήψη Απόφασης για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη θέση Καλυψώ - Μπούτσι, στο Λουτράκι, για απλή χρήση.

9. Λήψη Απόφασης για επιβολή ή μη προστίμων για ληξιπρόθεσμες οφειλές εμφιαλωτηρίων από δικαίωμα εμπορίας νερού.

10. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία.

11. Συμπληρωματική παρακατάθεση αποζημίωσης της ιδιοκτησίας (67) της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση - ανακαίνιση Επαρχιακής Οδού Λουτρακίου - Περαχώρας - Παράκαμψη Λουτρακίου (Τμήμα Α)”. Διάθεση πίστωσης.

12. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 313/2010 Α.Δ.Σ. περί προσωρινής εκκαθάρισης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης “Βελτίωση - ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας - Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας”. Διάθεση πίστωσης.

13. Έγκριση πίστωσης για παραλλαγή δικτύου χαμηλής τάσης στον Υ/Σ 34 Λουτρακίου, λόγω διάνοιξης δημοτικής οδού. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης. Τροποποίηση Τεχνικού Π.Ε.Ε.

14. Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου & Περιάνδρου στο Λουτράκι. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης. Τροποποίηση Τεχνικού Π.Ε.Ε.

15. Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Οργανισμός Δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας”.

16. Εξέταση αιτήματος ΚΥΠΗ Χρήστου για χορήγηση άδειας μεταφοράς νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων προς πώληση εκτός διοικητικών ορίων Δήμου.

17. Εξέταση αιτημάτων ΣΤΑΜΟΥ Χρήστου, ΣΤΑΜΟΥ Ιωάννη & ΣΤΑΜΕΛΟΥ Παρασκευής για χορήγηση αδειών μεταφοράς νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων προς πώληση εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας.

18. Εξέταση αιτήματος ΣΑΚΟΥΛΗ Γεώργιου για παραχώρηση χρήσης δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων προς εκμετάλλευση (πατέντα).

19. Επανεξέταση αιτήματος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γεωργίου, ως ιδιοκτήτη όμορης επιχείρησης, για παραχώρηση δημοτικού χώρου στο Λουτράκι, για το έτος 2011, προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

20. Χορήγηση ή μη στον ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιο άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στους Αγ. Θεοδώρους και στο Λουτράκι.

21. Γνωμοδότηση επί της χορήγησης ή μη στο ΝΙΑΚΑ Χρήστο προσωρινής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στο κατάστημά του, επί της οδού Κουντουριώτη 5 στο Λουτράκι.

22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Διαμόρφωση παιδικής χαράς πλατείας Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές” στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

23. Διαγραφή ή μη οφειλών από απογραφικούς καταλόγους ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2001 έως 30/6/2003, επονόματι ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αδάμ.

24. Διαγραφή ή μη οφειλών από απογραφικούς καταλόγους Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων, ετών 1987-1991, επονόματι ΠΕΡΡΑ Σταματίας.

25. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 1994 και Προστίμου Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 1996 & απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων, επονόματι ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ιωάννη.

26. Έγκριση πίστωσης για εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή “Γαλότα” Ισθμίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.

27. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούλιος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: